Aktuális hirdetéseink

 1. Szeretettel köszöntjük Erzsébet, Jolán Olivér, Cecília, Emma, Katalin és Virág nevű testvéreinket, akik ezekben a napokban ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig!
 2. A templomi felújításaink folytatódnak, az összegzés szerint, három nagyobb adomány mellett 5.950.000,- Ft gyűlt össze, ez a közösség rendkívüli erejét mutatja, még 1.050.000,- Ft hiányzik. Köszönjük a közösség összefogását! Téglajegyek a sekrestyében és az irodában válthatók.
 3. Hogyan alakul hitünk jövője, mi erről a fiatalok meglátása? Erről találunk egy fontos párbeszédet a Keresztény Élet friss számában. Ne menjünk el folyóiratok nélkül!
 4. Szerdán délután ¾ 5-től a kisebb gyermekek és az óvodások foglalkozása folytatódik, az esti mise után, negyed 8-tól ugyanott tartjuk a felnőttek Biblia-körét, Prohászka püspök evangéliumi elmélkedései már Ádventre irányítják figyelmünket.
 5. Csütörtökön délután 5-től az alsó tagozatos gyerekeket, ¾ 6-tól a felsősöket várjuk közösségi foglalkozásra.
 6. Ma Szent Erzsébet ünnepe kapcsán perselygyűjtésünket a Karitász, a Katolikus Szeretetszolgálat céljaira ajánljuk fel.
 7. A mai vasárnapon fiataljaink rendelkezésre állnak a templom előterében, hogy megkönnyítsék az egyházi hozzájárulás befizetését. Akiknek még ebben az évben aktuális, élhetnek ezzel a lehetőséggel.
 8. Szombaton délelőtt 10 órától családi ádventi koszorúkötést tartunk Közösségi házunkban. A résztvevők az alapanyagokra 1000,- Ft-ot hozzanak magukkal. A jövő vasárnap már kaphatók lesznek az ádventi koszorúk templomunk előterében is.
 9. Szintén szombaton, 25-én templomunk is belekapcsolódik az országos szentségimádásba délután 5-től 6 óráig. Kérjük, hogy mindenki jöjjön el, de vagy előre regisztráljunk az Eucharisztikus Kongresszus honlapján, vagy aki nem használ internetet, az iratkozzon fel a szentély melletti kis asztalon. Úgy lenne jó, ha teljes családok lennének jelen. A regisztrációs cím: www.krisztuskiraly.iec2020.hu/#/
 10. Gyerekek jelentkezését várjuk a karácsonyi pásztorjátékba.
 11. Szabad misék az üres rovatokban.
 12. A szentmise áldása előtt végezzük el az imádságot az Eucharisztikus Kongresszusért! Az ima szövegét az énekrend hátoldalán találjuk! Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Rendszeres alkalmaink

Minden kedden 17:30-18:30 Rózsafüzér, aztán szentmise Ferenc Atyával
Minden első pénteken reggel 7:30-kor szentmise Ferenc Atyával

Szentmiséink a héten

2017-11-18
18:30
+Szülők
org.
András atya
2017-11-19
07:30
Élő Erzsébet
org.
Ferenc atya
2017-11-19
09:00
Élő és + Erzsébet és + József
org.
András atya
2017-11-19
10:30
Kedves Halottaink
org.
András atya
2017-11-19
18:30
+ Szülők
org.
András atya
2017-11-20
7:30
Burger család + tagjai
cs.
Ferenc atya
2017-11-21
18:30
Rózsafüzér Társulat élő és + tagjai
cs.
Ferenc atya
2017-11-22
18:30
Kedves halottaink
org.
András atya
2017-11-23
7:30
+ Béla és Marcell atyáért
cs.
Ferenc atya
2017-11-24
18:30
+ Ilona testvérért
org.
András atya
2017-11-25
18:30
+ Lászlókért
org.
András atya
2017-11-26
7:30
Kedves halottaink
org.
Ferenc atya
2017-11-26
9:00
+ Béla
org.
András atya
2017-11-26
10:30
+ Szülők és élő családtagok
org.
András atya
2017-11-26
18:30
+ Édesanya és szülők
org.
András atya